För företag

För företag

Ditt företag kan förändra barnens verklighet

Ditt företag kan förändra barnens verklighet

Ditt företag kan göra skillnad för utsatta barn i världen! Act for Childrens mål är att göra nytta där behovet är som störst. Vi är en liten och effektiv organisation utan komplicerad byråkrati, som därför snabbt kan få saker gjorda. Vår hjälp bygger på att agera, omedelbart.

Ditt företag får rapporter direkt från de områden där vi bygger skolor, brunnar och daghem. Du kan följa arbetet där vi delar ut matpaket, bygger skolor eller borrar brunnar steg för steg.

Vi arbetar i liten skala och direkt på platser där vi ser behov av mat, utbildning, ökad säkerhet eller katastrofhjälp.

Ditt företagsnamn kommer att synas på de platser du väljer att stödja och i berättelserna om de insatser vi gör.

Act for children har den stora förmånen att redan ha en fast företagsdonation som täcker organisationens alla administrativa kostnader. Det innebär att donationerna ditt företag bestämmer sig för att göra går direkt till de barn som behöver det.

Ta emot rapporter

Ta emot rapporter

Act for Children respekterar och värdesätter djupt bidrag från företag som ditt till våra projekt. Vi strävar efter att upprätthålla höga standarder för transparens och ansvarsskyldighet.

Det är därför vi, som en del av vårt åtagande, tillhandahåller detaljerade rapporter som visar hur varje donation direkt påverkar de projekt vi stödjer.

Dessa rapporter beskriver hur din generositet förändrar liv genom att förbättra tillgången till utbildning, hälsovård, hållbara resurser och främja samhällsutveckling.

Vårt primära mål är att säkerställa att ditt stöd skapar en påtaglig och positiv effekt, och vi är dedikerade till att erbjuda dig detaljerad och transparent information om användningen av dina donationer

Spåra din påverkan

Spåra din påverkan

På Act for Children erbjuder företag möjligheten att spåra, steg för steg,
effekten av deras bidrag, ungefär som att spåra en onlinebeställning.

På Act for Children erbjuder företag möjligheten att spåra, steg för steg,
effekten av deras bidrag, ungefär som att spåra en onlinebeställning.

Donationsfördelning
Översikt

Vi ger en detaljerad uppdelning av hur medel fördelas för att stödja specifika projekt. Från det första projektvalet till resursallokering kan du se i detalj hur din donation översätts till konkreta åtgärder.

Framstegsrapporter om
Genomförda initiativ

Få regelbundna rapporter som beskriver uppnådda milstolpar, påverkan på samhällen och hur målen uppnås. Dessa rapporter låter dig se det direkta resultatet av ditt stöd i realtid.

Direkt engagemang
Möjligheter

Vi erbjuder direkta engagemangmöjligheter, såsom platsbesök till projekt eller exklusiva evenemang, där företag på nära håll kan bevittna effekten av sina donationer och få kontakt med de gynnsamma samhällena.

Erkännande
Genom Impact

Erkännande
Genom Impact

På Act for Children värdesätter vi djupt stödet från företag som går med i vår sak. Det är därför vi erbjuder en unik form av erkännande.

När ditt företag bidrar till ett av våra projekt, kommer din logotyp att synas tydligt på den fysiska plats där initiativet äger rum.

Detta visar inte bara ditt engagemang för det gynnsamma samhället utan visar också den verkliga och påtagliga inverkan ditt stöd har gjort.

Det är ett kraftfullt sätt att visa upp för världen ditt betydande bidrag till en positiv och varaktig förändring.

Sätt att donera

Sätt att donera

Faktura

Vi ger dig fakturor för donationer som bevis på betalning

banköverföring

Om du inte kan använda vår donationsplattform accepterar vi även traditionella banköverföringar.

Postdonation

Ett annat alternativ är att du kan leverera donationerna direkt till vårt kontor.

Transparent inverkan:
Direkta donationer,
Verklig förändring

Transparent inverkan:
Direkta donationer,
Verklig förändring

På Act for Children är vi stolta över att rikta varje donation rakt in i projekt som gynnar barn. Vi tar inte ut vinster från dina bidrag, eftersom lagen för barn har oberoende inkomstkällor.

Detta säkerställer att varje donerad krona går helt och hållet till initiativ som tar itu med barns grundläggande behov: tillgång till utbildning, hälsovård, viktiga resurser och utvecklingsmöjligheter.

Ditt stöd omvandlas direkt till konkreta åtgärder som förbättrar livet för de mest utsatta, tack vare vår transparenta finansiella struktur som är engagerad i verklig påverkan.

Bidra till en bättre
framtid för barn

Ger en bättre framtid för barn

Du kan göra skillnad för lidande barn runt om i världen! Starta en Facebook-insamling för att bidra till Act for Children-skolor i Uganda, för symaskiner för mauretanska mammor eller andra projekt som vi genomför i de mest utsatta områdena i världen.