Upprop

Upprop

Insamlingsstiftelsen Act for Children Upprop 2024-02-19

Insamlingsstiftelsen Act for Children Upprop 2024-02-19

Stiftelsens huvudsyfte är att bedriva internationell välgörenhet genom att snabbt agera där nöden är störst. Genom fokuserade insatser i de mest behövande områdena och regionerna, strävar stiftelsen efter att göra en omedelbar och meningsfull skillnad globalt. I alla insatser skall det finnas en strävan till att uppnå hållbarhet och långsiktighet för de behövande.

Vidare är stiftelsens syfte att aktivt bidra till en bättre värld för barn genom att bekämpa och lindra deras lidande i tider av nöd och försvara deras rätt till ett värdigt liv.

Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser verkar för att skydda och förbättra barns livskvalitet i såväl lokala som globala sammanhang.

Stiftelsens ändamål är att:

Främja insatser och verksamheter med fokus på barns hälsa och utbildning, och att stärka barnens position i samhället.
Främjar insatser och verksamheter med fokus på skydd mot exploatering och övergrepp.
Främja insatser och verksamheter som tillför trygghet och stabilitet för barn i enlighet med syfte och ändamål.
Främja insatser och verksamheter som innebär tillgång till rent vatten, näringsrik mat och säkra boenden i enlighet med syfte och ändamål.
Främja insatser och verksamheter som gynnar eller skapar förutsättningar för barns deltagande och utveckling i samhället i enlighet med syfte och ändamål.

Främja insatser och verksamheter med inriktning mot att stödja barn i krigsdrabbade och katastrofdrabbade områden.
Verka som ett stöd och en röst för barns rättigheter på både nationell och internationell nivå.

Främja utbildning i enlighet med syfte och ändamål för att ständigt förbättra och effektivisera insatser för barn.
Samverka med andra stiftelser, företag och organisationer inom och utom Sverige för att maximera insatsernas effektivitet och räckvidd.
Dela ut stipendier och bidrag till projekt och individer som verkar i linje med stiftelsens syfte och ändamål.
Driva egna projekt och initiativ som direkt bidrar till förverkligandet av stiftelsens syfte och ändamål, inklusive initiering av byggprojekt som skolor utomlands som därefter kan drivas av lokala organisationer.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden, och agerar alltid med barnens bästa för ögonen.
Stiftare: Samuel Gockel, Mohammed Barikan, Siavash Ehsanzamir och Sourosh Ehsani